wz

Nástěnka


Mobile scratch
320x250 px

Přednáška J. M. Kašparů: Stavy a vztahy - bludný kruh aneb čtyři zabijáci našich manželství

prednaska_j.jpg, 63kB

Klub přátel esperanta ve Svitavách vás zve do Muzeua esperanta ve Svitavách na přednášku známého psychiatra, pedagoga, lékaře, premonstrátského jáhena, člena Rady České televize, zastupitele Kraje Vysočina a autora více jak 20 knih Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů, Ph.D., dr. h. c. Jde o člověka velmi vzdělaného a zkušeného, který je zapsán do Knihy rekordů jako člověk s největším počtem titulů u jména. Je také spolupracovníkem Českého rozhlasu a České televize, překladatelem do esperanta. Po přednášce bude beseda, autogramiáda a možnost zakoupení knih z oblasti duchovní literatury tohoto spisovatele.

Ve čvtrek 22.září v 19.00
Muzeum esperanta ve Svitavách (přízemí Ottendroferova domu)
Vstupné dobrovolné
11.8.2016

Srdečně zveme na Regionální setkání na Českomoravském pomezí!

regionalni_setkani_na_ceskomoravskem_pomezi_2016_m.jpg, 650kB

Výjimečně několikadenní setkání Klubu přátel esperanta ve Svitavách spojené s tradiční akcí Muzejní noc a především s místními oslavami 760 let od první písemné zmínky o městě Svitavy.

Pátek 20. května

  • Prohlídka historických vlaků a šlapací drezíny na nádraží ČD Svitavy, výstavy Merkur
  • Vernisáž k historii vlaků v Městském muzeu a galerii
  • Divadelní prohlídka Ottendorferovy knihovny v provedení divadla DOMA a členů Klubu
Sobota 21. května
  • 8:19 Uvítání parního vlaku na nádraží ČD Svitavy a odjezd parním vlakem do Poličky
  • Přednáška: Návštěva Ukrajiny očima Mira Pira
  • Promítání z kongresu Slovenské esperantské federace

Možnost ubytování je v pensionu u Bárty 350,–Kč/osobu. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu svitavy@esperanto.cz nebo tel. 604 377616. Na všechny účastníky se těšíme již teď

Ke stažení

1.5.2016


  

© 2012 Matěj Nárožný  matej.narozny@seznam.cz