wz

Informace

Klub přátel esperanta ve Svitavách je zapsaný spolek. Má své vlastní vedení a stanovy. Spolupracuje také s Českým esperantským svazem, se kterým podílí na fungování Muzea esperanta. Celoročně pořádá akce, jako setkání esperantistů, Muzejní noc či Marcipánové Vánoce. Členové se také zúčastňují světových akcí či regionálních setkání.

Vedení

  • dvorakova.JPG, 33kB
  • Předsedkyně: Ing.Libuše Dvořáková
  • sykora.jpg, 112kB
  • Místopředseda: Ing.Miroslav Sýkora

Soubory


  

© 2012 Matěj Nárožný  matej.narozny@seznam.cz