wz

Esperanto

mapa.JPG, 38kB

Esperanto je jazyk určený pro podporu rovnoprávné mezinárodní komunikace, pro usnadnění porozumění a přátelství mezi lidmi a ochranu minoritních kultur.

Je nejrozšířenějším z několika set existujících projektů mezinárodního umělého jazyka. Přes svou snadnou naučitelnost je výrazově bohatý a existují v něm tisíce překladů i původních děl beletristických i odborných a má rovněž bohaté využití na Internetu.

  

Jeho mluvčí (jejichž počet se odhaduje kolem 2 milionů) žijí ve více než 120 zemích světa, díky dobré organizační struktuře je snadné je kontaktovat a jsou k sobě zpravidla velmi vstřícní a ochotní si navzájem pomáhat. To je hlavní výhodou esperanta oproti jakémukoliv národnímu jazyku.

zamenhof.jpg, 116kB

Vytvořil jej polský lékař a geniální polyglot židovského původu Ludvík Lazar Zamenhof v roce 1887, veden touhou poskytnout neutrální prostředek pro rovnoprávnou komunikaci a porozumění mezi lidmi, kteří nemají společný jazyk.

Slovní zásoba pochází převážně z jazyků západoevropských a zvukově připomíná především italštinu, ale svou slovotvorbou či větnou stavbou má esperanto podobné rysy i s jazyky slovanskými, ugrofinskými, ale i s turečtinou či dokonce čínštinou.

Díky logické gramatice bez výjimek a zejména důmyslnému systému tvorby slov je možno si esperanto osvojit 5–6× rychleji než národní jazyky, a to skutečně až na úroveň komunikace ve vašem mateřském jazyce, což může vašim kontaktům s cizinci poskytnout zcela novou kvalitu a rozměry. Znalost esperanta rovněž usnadňuje studium dalších jazyků i porozumění odborné terminologii.

Esperantisté mají možnost setkávat se na stovkách nejrůznějších akcí. Jejich úžasná mezinárodní atmosféra a spontaneita komunikace je asi tím hlavním, co je na jazyku přitahuje a co jim znalost žádného jiného jazyka nemůže poskytnout.

Převzato z Esperanto.cz

Více na Wikipedie.cz

Ukázka z hudby v esperantu


  


© 2012 Matěj Nárožný  matej.narozny@seznam.cz